Arhiva objavljenih članaka

Objavljeno: 4.2.2014 u 0:08
|
Autor: HDOO

Što sve mora sadržavati radni nalog za izradu naočala

Arhiva objavljenih članaka : Što sve mora sadržavati radni nalog za izradu naočalaProvjereno !

Izjava o sukladnosti, jamstveni list

RADNI NALOG, IZJAVA O SUKLADNOSTI I

JAMSTVENI LIST

 

 

Poštovani kolege,

 

Prema Zakonu o medicinskim proizvodima i Pravilniku o bitnim zahtjevima svaka optika mora čuvati radne naloge ili kopije vrećica na kojima svakako mora biti:

- naziv i adresa vaše optike,

- ime osobe za koju ste izradili naočale,

- podaci koji omogućuju identifikaciju medicinskog proizvoda (dioptrija i vrsta leća koje ste ugradili kao i naziv okvira u koji ste ugradili leće),

- specifičnosti naočala (razmak zjenica, visina i sl.)

- ime liječnika koji je izdao recept ukoliko recept naplaćujete preko HZZO-a.

 

Uz radni nalog ili na radnom nalogu morate imati i:

Izjava o sukladnosti:

Dioptrijske naočale izrađene po narudžbi za određenog korisnika sukladne su Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (NN br. 84/13).

 

Jamstveni list:

Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje medicinskog proizvoda.

Za dioptrijske naočale ili kontaktne leće kupljene po doznaci HZZO-a jamstveni rok je prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ortopedska i druga pomagala ( NN 07/12 i  NN 14/12).

Jamstveni rok za ostale naočale je ... mjeseci, ( ili prema garancije proizvođača okvira i dptr. leća). osim za modele sa akcije i sniženja.

Dioptrijske naočale su medicinski proizvod za posebnu namjenu izrađen po narudžbi samo za određenog korisnika,  pa se od  narudžbe ne može odustati, niti  se novac vraća.

Ukoliko se utvrdi da je proizvod nemoguće popraviti biti će zamijenjen novim.

Jamstvo se ne priznaje:

- ukoliko su na proizvodu nastala mehanička ili kemijska oštećenja

- ukoliko su kvarovi na proizvodu rezultat nepravilnog rukovanja

- ukoliko je zahvate na proizvodu vršila neovlaštena osoba

- ukoliko stranka ne posjeduje jamstveni list ili račun

 

Ovo je primjerak jamstvenog lista kojeg svaka optika treba prilagoditi sebi, možda nešto dodati ili oduzeti.


Vaš HDOO
Izjava o sukladnosti

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 769 kb

Datum objave: 4.2.2014

Objavljeno: 20.5.2012 u 23:49
|
Autor: HDOO

Scheduled programme 1st June - 3rd June 2012. OCSEE

Optometry Conference SEE 2012. Friday-Sunday, Opatija, Croatia

Scheduled programme

Download file in .pdf format
Conference, Scheduled programme

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 94 kb

Datum objave: 20.5.2012

Objavljeno: 23.4.2012 u 11:07
|
Autor: HDOO

Mido 2012

Arhiva objavljenih članaka : Mido 2012

Naočale su jedan od mnogih izražaja ove industrije koja obuhvaća nekoliko sektora: leće, strojeve, komponente i okvire. Mido zauzima značajnu poziciju na ovom polju, u samom je centru poslovne aktivnosti koja uključuje tvrtke koje proizvode naočale i trgovce diljem svijeta. Na jednom mjestu moglo se vidjeti, kroz čitav niz izložbi, ekskluzivna ponuda svih noviteta ovoga sektora.

 

Šest paviljona, tematizirana područja, prostor je za više od 1000 izlagača iz više od 40 zemalja koje predstavljaju pet kontinenata, najveći proizvođači na svijetu ali i novije manje tvrtke, kao i vodeći izvođači na području široke distribucije. Mido 2012. ugostio je sve odjele sektora za naočale: leće, strojevi za okvire i komponente, sunčane naočale i naočale za vid, koje su postale nezamjenjivi modni dodatci za potpuni izgled 21-og stoljeća. Mido je jedinstven doživljaj koji je teško pretočiti u riječi i da bi se shvatio njegov potencijal i cijenila njegova korisnost, treba ga doći osobno iskusiti. Da bi se bolje razumio svijet naočala treba se prošetati kroz štandove. Funkcionalno izlaganje osmišljeno je tako da omogući posjetiteljima što lakše snalaženje. Proizvodi vrhunske tehnologije, uključujući materijale, leće i dodatni pribor, sjedinjuju se u Mido Tech paviljonu i paviljonu posvećenom lećama. Posljednji modni trendovi naočala za vid i za sunce mogu se vidjeti u Mido Fashion District-u, prostoru namijenjenom za vrhunske proizvođače naočala, gdje vodeći proizvođači u naočalnoj industriji izlažu svoje najbolje brendove i linije proizvoda. Najnaprednije eksperimente u pogledu forme, materijala i boja moguće je vidjeti u nezaobilaznom Mido Design Lab-u, dok su u Azijskom paviljonu izloženi proizvodi s Dalekog Istoka. Ovo je Mido: događaj kojeg pokreću desetljeća iskustva, koji se nastavlja štiriti i poboljšavati godinu za godinom da bi se pretvorio u vrhunski sajam gdje se mogu vidjeti i uspoređivati noviteti vodećih međunarodnih proizvođača.

 

Stil koji dominira izložbom naziva se vintage i vrlo je u modi. U svijetu naočala neiscrpan je izvor nadahnuća. Retro-chic stil žari i pali: stil 40-ih vraća nam sive i potpuno crne, ali i neutralne boje, 50-e nam donose izdužene oblike, toliko pretjerane da od mačkastog okvira naprave pantera okvir, 60-e i 70-e vraćaju nam velike okvire, a ne nedostaju ni leće sa zrcalnim efektom  koje oživljavaju 80-e i 90-e.

 

Mido je predstavio i "Visionaria", niz umjetničkih performansi suvremenih umjetnika. Posjetitelji i izlagači mogli su pratiti kreativni proces umjetničkih djela koja predstavljaju umjetnikovo doživljavanje vida.

 

Prodaja lažnih naočala uzrokuje gubitke u naočalnoj industriji. Ekonomskoj šteti pridodaju se i potencijalno ozbiljni zdravstveni problemi kod potrošača budući da su lažni proizvodi jako loše kvalitete. Zbog toga je borba protiv lažnjaka od iznimne važnosti za naočalnu industriju. Mido je svjestan toga i bio je prvi od sajmova koji je 1995. uveo Službu za borbu protiv lažnjaka koja se sastoji od informiranja, konzultacija, zaštite i intervencije. Službu vode stručnjaci na tom polju, a njome predsjeda odvjetnica Daniela Mainini.

 

Početkom 2011. smatralo se da će ta godina biti godina stabilizacije, godina u kojoj će se trendovi afirmirati, kada će se prevladati sve nesigurnosti do kojih je dovela kriza. Sve u svemu to i nije bio potpuno krivi stav, godina se završila s pozitivnim ishodom, ali su se onda izgledi promijenili i sada je potrebno sve više opreza. U zadnjem tromjesečju 2011. recesija se vratila u Eurozonu, u Italiju,  ali i u Njemačku koja je pokretač Europe, i došlo je do smanjenja narudžbi i proizvodnje.

Potrebne, ali i rigorozne, stope poreza koje su nedavno uvedene negativno se odražavaju na primanja u obiteljima i dovode do smanjenja potrošnje. Recesijski trend se posvuda širi i potrebno je primijeniti novi pristup tržištu. Sada je, više nego prije, potrebna potpora vlasti. Promoviranje domaćih tvrtki u inozemstvu morao bi biti prioritet.


preuzeto iz: Ufficio Stampa Mido fieramilano international Optics, Optometry and Ophtalmic exbition

Ivana Radačić Maričić

Objavljeno: 29.2.2012 u 7:33
|
Autor: HDOO

Izmjene i dopune pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Narodne novine br.23 od 24.02.2012.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

619

Na osnovi članka 19. stavak 3. i članka 77. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 7/12. i 14/12. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 6. stavke 2. zamjenjuje se Popisom pomagala koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

U stavku 3. iza riječi: "pedijatri" dodaje se riječ: "ginekolozi".

Članak 2.

U članku 7. stavku 4. iza točke 17. dodaju se riječi:

"Pomagala koja se izrađuju po mjeri osigurane osobe u Popisu pomagala označena su pod nezaštićenim (generičkim) nazivom."

Članak 3.

U članku 8. stavku 7. Pravilnika broj: "5" zamjenjuje se brojem: "6".

Članak 4.

Tiskanice potvrda o pomagalu iz članka 13. stavke 4. Pravilnika zamjenjuju se tiskanicama o pomagalu koje su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

U članku 14. stavak 3. Pravilnika briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

"Ako se utvrdi da je izabrani doktor kao nadležni doktor propisao pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika provodi se postupak utvrđen preuzetim ugovornim obvezama, u skladu s općim aktom Zavoda."

Članak 7.

U članku 83. stavku 1. podstavci 1. i 2. Pravilnika mijenjaju se i glase:

"- ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove nadležni doktori medicine, odnosno doktori dentalne medicine, te od nadležnog doktora medicine odnosno doktora dentalne medicine ugovornih doktora privatne prakse, iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika, kada se utvrdi da su propisali, odnosno predložili pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika

– ugovorne zdravstvene ustanove ako su radnici ustanove kao nadležni izabrani doktori, te od izabranog doktora kao nadležnog doktora privatne prakse, iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika, kada se utvrdi da su potvrde o propisanim pomagalima dostavili izravno ugovornom isporučitelju".

Članak 8.

U članku 84. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Uskrata prava propisivanja pomagala iz stavka 1. postavka 3. i 4. ovog članka ne odnosi se na izabrane doktore kao nadležne doktore iz članka 6. stavke 3. ovog Pravilnika.

Članak 9.

U članku 85. Pravilnika na kraju stavka briše se točka, upisuje zarez i dodaju riječi:

", te su u Popisu pomagala označena pod šifrom s dvije nule na kraju dvanaesteroznamenkaste oznake šifre."

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine.

Klasa: 025-04/12-01/6

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 17. veljače 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Marijan Cesarik dr. med., v. r.


Objavljeno: 29.2.2012 u 7:17
|
Autor: HDOO

VDCO 23.-25.03.2012. Jena Germany

Arhiva objavljenih članaka : VDCO 23.-25.03.2012. Jena Germany

Conference, visit the www.VDCO.de web site

Dear All,
the VDCO (Germany) organizes two conferences each year. One in spring and one in autumn. In spring (23.03.2012 - 25.03.2012) the optometry conference takes place in Jena. As you can see in our newsletter it´s gonna be a highly interesting and international event.
We would like to invite you as members of the ECOO and your members of your organizations to join our conference.
For more information don´t hesitate to contact the office of the VDCO (www.VDCO.de).
We are looking forward to meet you and your optometric friends in Jena.
Best regards
Maarten Hobé
Vice President of the VDCO
Objavljeno: 12.2.2012 u 13:45
|
Autor: HDOO

Optometry Conference Central & South-Eastern Europe

Arhiva objavljenih članaka : Optometry Conference Central & South-Eastern Europe

Opatija 01- 03.06.2012.

Dear Authors and Participants,

Please find attached a notice and call for papers to our

1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe

Scientific and Professional Conference of Optics, Optometry and Ophthalmology

OCCSEE 2012

NOTICE AND CALL FOR PAPERS – 2nd CALL

   Opatija, Croatia, 1-3 June 2012

Scientific board:

Božidar Vojniković, president (Croatia), Svatopluk Synek, vice-president (Czech Republic), Matjaž Mihelčič, vice-president (Slovenia), Zlatko Balog (Croatia), Stefan Bandlitz (Germany), Andreas Berke (Germany), Boris Božić (Croatia), Josip Čulig (Croatia), Iva Dekaris (Croatia), Raphael L. Eschmann (Switzerland), Nikica Gabrić (Croatia), Peter Gumpelmayer (Austria), Anica Hunjet (Croatia), Hans-Jürgen Grein (Germany), Sanja Kalambura (Croatia), Snježana Kaštelan (Croatia), Dragica Kosec (Slovenija), Damir Kovačević (Croatia), Lenka Musilová (Czech Republic), Andrea Müller-Treiber (Switzerland), Mladen Martinis (Croatia), Maja Merlak (Croatia), Josip Pavan (Croatia), Renata Peternel (Croatia), Sylvie Petrová (Czech Republic), František Pluháček (Czech Republic), Gustav Pöltner (Austria), Krešimir Rotim (Croatia), Olaf Schmidt (Germany), Wolfgang Sickenberger (Germany), Mirna Šitum (Croatia), Petr Veselý (Czech Republic), Jaroslav Wagner (Czech Republic)

 

Keynote Speakers:

Professor Stefan Bandlitz, Ph.D., Higher College for Optometry, Cologne, Germany

Professor Andreas Berke Ph.D., Higher College for Optometry, Cologne, Germany

Professor Nikica Gabrić, Ph.D., Head and founder of the Eye Clinic Svjetlost, State of the Art Ophthalmology Clinic, Zagreb, Croatia

Mr. Peter Gumpelmayer Bsc. EurOptom., President of the Upper Austrian Optometric Council, Austria

Professor Hans-Jürgen Grein, MD, Die Fielmann Akademie Schloss Plön, Germany

Professor Andrea Müller-Treiber, MSc., University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, Olten, Switzerland

Professor Wolfgang Sickenberger MSc., University of Applied Sciences Jena, Germany

 

Workshop Leaders:

Gustav Pöltner, University of Applied Sciences Velika Gorica, HTL-Kolleg-Optometry / Hall, CL-Institut Miller Innsbruck, FH-Gesundheit, Innsbruck/Austria

Sebastian Marx, dipl.ing., JENVIS Institute, University of Applied Sciences Jena

Professor Stefan Bandlitz, Ph.D., Higher College for Optometry, Cologne, Germany - Slitlamp

Professor Wolfgang Sickenberger MSc., University of Applied Sciences Jena, Germany

Professor Svatopluk Synek, PhD., Massaryk University, Head of Department of Optometry, Brno, Czech Republic

Petr Veselý, MSc., Massaryk University, Department of Optometry, Brno, Czech Republic

Lecturer Matjaž Mihelčič, MSc., University of Applied Sciences Velika Gorica, president of Slovenian Association of Eye Opticians

 

We are looking forward to your participation and cooperation!

 

Yours sincerely,

President of the Scientific Committee: prof. Božo Vojniković, M. D., Ph.D. (Croatia)

Vice-president of the Scientific Committee: assoc. prof. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (Czech Republic)

Vice-president of the Scientific Committee: lecturer Matjaž Mihelčič, M.Sc. (Slovenia)

 

President of the Organizing Committee: prof. Ivan Toth, M.Sc. (Croatia)

Vice-president of the Organizing Committee: lecturer Alen Stranjik, mag.ing.aeronaut. (Croatia)

 

Secretary of the Conference: Kristina Mihić, bacc.ing.opt. (Croatia)

 

University of Applied Sciences Velika Gorica

Zagrebacka cesta 5

10410 Velika Gorica

CROATIA

Phone: +385 1 6224 653

Cellular: +385 98 161 30 58

Fax: +385 1 6251 301

e-mail: optometry@vvg.hr

www.vvg.hr/optometry

 

Golden Sponsors of the 1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe 


Objavljeno: 11.2.2012 u 10:34
|
Autor: HDOO

HZZO Dopis od 06.02.2012.

Arhiva objavljenih članaka : HZZO Dopis od 06.02.2012.

Preuzmite u .zip formatu

HZZO Dopis od 06.02.2012.g. preuzmite u zip.formatu
4 kom A4 lista, u .pdf formatu

HZZO Dopis od 06.02.2012.(120211103732363.zip)

Vrsta dokumenta: Arhiva(zip)

Veličina: 248 kb

Datum objave: 11.2.2012

Objavljeno: 6.2.2012 u 12:42
|
Autor: HDOO

Optika i optometrija, događanja u 2012.g.

Arhiva objavljenih članaka : Optika i optometrija, događanja u 2012.g.

Ovo su samo neki od brojnih planiranih događanja u struci ...

2012.g. Sajmovi, kongresi i konferencije u optičkoj i optometrijskoj struci, izdvojeno:


24.02. - 26.02.2012. OPTA, Brno, Češka, www.bvv.cz/en/opta/

11.03. - 13.03.2012. MIDO, Milano, Italija, www.mido.com

17.03. - 18.03.2012. Optika 2012, Portorož, Slovenija, http://doos-si.com/

18.03. - 19.03.2012. SBAO-Fachtagung, Bern, Švicarska, http://www.sbao.ch/fortbildung/fachtagungen/

23.03. - 25.03.2012. Vision Expo East, New York, SAD, www.visionexpoeast.com

23.03. - 25.03.2012. VDCO-Tagung "Optometrie", Jena, Njemačka, http://www.vdco.de/

21.04. - 22.04.2012. 63. WVAO Jahreskongress, Duesseldorf, Njemačka, http://www.wvao.org/

19.05. - 20.05.2012. 25. Jahreskongress der IVBV, http://www.ivbv.org

23.05. - 25.05.2012. SightCity, Frankfurt, Njemačka, http://www.sightcity.net

01.06. - 03.06.2012. Optometry Conference of Central & South-Eastern Europe, Opatija, Hrvatska, http://blogs.vvg.hr/optometry

25.08. - 26.08.2012. Brille & Co. , Dortmund, Njemačka, http://www.brille-und-co.de/brille

05.09. - 08.09.2012. Vision Expo West, Las Vegas, SAD, http://www.visionexpowest.com

28.09. - 30.09.2012. HDOO Sportske igre, Solaris, Šibenik, www.hdoo.hr

04.10. - 07.10.2012. SILMO d'Or, Paris, Francuska, www.silmoparis.com

Objavljeno: 2.2.2012 u 0:36
|
Autor: HDOO

Novi pravilnik HZZO-a se počinje primjenjivati 01.03.2012.

Arhiva objavljenih članaka : Novi pravilnik HZZO-a se počinje primjenjivati 01.03.2012.

Odluka 30.01.2012. Upravnog vijeća HZZO-a

Poštovane kolegice i kolege,
 
Na jučerašnjoj konstituirajučoj sjednici Upravnog vijeća HZZO-a je donešena odluka
da se Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima N.N. 7/2012 počinje primjenjivati od
1.3.2012. godine, primjena prolongirana za mjesec dana.
 
lijep pozdrav
 
Davor Mavrin
Objavljeno: 17.11.2011 u 7:34
|
Autor: HDOO

Opti '12 Informacije za medije

Arhiva objavljenih članaka : Opti '12 Informacije za medije

Međunarodni sajam trendova u optici Münchenu

Novosti i premijere proizvoda

 

Opti'12 je najvažniji sastanak branše na početku godine

Četiri sajamska paviljona puna impulsa, poticaja i ideja

München – Postaje vruće! Branša očne optike Novu godinu započinje sajmom opti'12 koji se održava od 13. do 15. siječnja 2012. u Münchenu. Na sajmu će premijerno biti predstavljene nove robne marke, dizajnerski trendovi za sljedećih 365 dana te novosti u području stakla, kontaktnih leća i okvira za naočale koje će predstaviti vodeća njemačka i međunarodna poduzeća. „Svi čekaju opti'12 kako bi baš na samom početku godine predstavili svoje najnovije proizvode" kaže Dieter Dohr, predsjednik Uprave GHM društva za obrtničke sajmove d.o.o. „Neki izlagači su u usporedbi s prošlom godinom znatno povećali svoje izložbene prostore".

U četiri sajamska paviljona opti'12 donosi mnoge nove impulse, poticaje i ideje. „Ovaj sajam je putokaz za područje očne optike, kompas za tehnologiju i dizajn u novoj godini", kaže Dohr. „opti'12 je savjetnik stručnom posjetitelju koji ga savjetuje kako da slijedi prave trendove. Profesionalni očni optičari na sajmu mogu dobiti informacije o svim područjima poslovanja: okvirima za naočale, staklima, kontaktnim lećama i uređenju optičarskih radnji i trgovina".

Sažet nagovještaj mode i brz pregled trendova za sljedeća četiri godišnja doba primjerice nudi Walk of Frame u središtu paviljona C1 u kojem se nalaze robne marke i atraktivne kolekcije. Walk of Frame, aleja staklenih vitrina, predstavlja premijerne proizvode sajma opti'12. Trendove inovativnog, originalnog i modernog dizajna stručni posjetitelji mogu vidjeti u vlastitom YES području (paviljon C4) u kojem izlagači predstavljaju svoje kolekcije javnosti po prvi puta. „I ove godine bit će predstavljene nove marke koje se brinu za svoj ugled.", objašnjava Dohr. U paviljonima C2 i C3 svoje novosti predstavit će vodeći proizvođači okvira za naočale, stakla i kontaktnih leća. Uz to će stručni posjetitelji ovdje moći pronaći sve povezano s tehničkom opremom, preciznim alatima i slabovidnosti. Osim toga tu će se moći saznati kako privući potrošače i kako na odgovarajući način pozicionirati i izložiti okvire za naočale, stakla i kontaktne leće.

Pri tome je opti'12 zahvaljujući arhitekturi paviljona i dalje sajam kratkih udaljenosti. Nigdje drugdje stručni posjetitelj može pronaći toliko proizvoda koji pokrivaju sva područja očne optike na tako maloj površini. Tako je moguće da u jednom danu na sajmu dobijete sveobuhvatnu sliku trendova. Oni koji nakon uspješnog sajamskog dana žele doživjeti još više: očekuje ih München i njegove znamenitosti. Vožnja podzemnom željeznicom od sajma do centra traje 20 minuta.

„Posjet sajmu opti'12 savršeno priprema očne optičare za dolazeću poslovnu godinu" kaže Dohr. Ovdje stručni posjetitelj dobiva pregled proizvoda, dizajna i ideja koji su nužni za njegov budući uspjeh. Osim toga opti-Forum nudi važne impulse za sva područja svakodnevnog posla, za marketing i prodaju. Sva predavanja će se simultano prevoditi na engleski jezik. I na kraju opti je sa svojih 470 izlagača iz 26 zemalja i oko 22.700 posjetitelja iz 69 zemalja (opti'11) mjesto sastanka međunarodne branše očne optike na početku godine – koje seže i izvan granica Europe.

O sajmu opti

Opti se održava početkom svake godine na prostorima Novog sajma München. Kao međunarodni sajam trendova u optici stručnoj publici u četiri sajamska paviljona nudi kompletan spektar očne optike od okvira preko stakala, kontaktnih leća, slabovidnosti sve do opremanja radnji, tehničke opreme i instrumenata. Sajam opti je platforma za premijere proizvoda međunarodnih vodećih proizvođača, kao i onih koji su tek započeli s radom. Od 2008. sajam organizira GHM društvo za obrtničke sajmove d.o.o. Od tada opti bilježi kontinuirani porast broja izlagača i posjetitelja (2008.: 395 poduzeća i 18.500 posjetitelja / 2009.: 430 poduzeća i 19.700 posjetitelja / 2010.: 470 poduzeća i 22.700 posjetitelja). Sajam se prvi puta održao 1998. godine.

Zastupstvo GHM sajma za Hrvatsku:

Belimpex d.o.o.
A.Štrbana 18, 10000 Zagreb
Tel: 01 36 38 363, 36 48 276
e mail: office@belimpex.hr
www.belimpex.hr  www.belimpextravel.com

 :  :
 :  :
 :  :
Objavljeno: 10.11.2011 u 13:11
|
Autor: HDOO

Opti'12 München

Arhiva objavljenih članaka : Opti'12  München

Opti'12 13. – 15. siječnja 2012.

Belimpex TRAVEL, tel 01/3638363, 013648276, fax 013017992, Antuna Štrbana, Zagreb

email: office@belimpextravel.hr

web: www.belimpextravel.com

PRIJEDLOG PUTNOG ARANŽMANA U SURADNJI SA PUTNIČKOM AGENCIJOM PETROS d.o.o.

opti'12  13. – 15. siječnja 2012. Novi sajam München

1.dan 13.01.2012. (petak)

Polazak s Autobusnog kolodvora u Zagrebu (peroni 502-506) u 06:00 sati. Vožnja kroz Sloveniju, Austriju i Bavarsku do Münchena. Razgledavanje grada: Koningsplatz, Karlstor, Frauenkirche, Marienplatz sa starom i novom gradskom vijećnicom, crkva svetog Petra, rezidencija – jedna od najvećih palača u Njemačkoj, sjedište obitelji Wittelsbach do 1918. godine. Smještaj u hotel. Noćenje.

2.dan 14.01.2012. (subota)

Zajutrak. Posjet međunarodnom sajmu optike Opti'12. Povratak u hotel. Noćenje.

3.dan 15.01.2012.  (nedjelja)

Nakon zajutarka odjava iz hotela. Polazak za Salzburg. Obilazak povijesne jezgre Mozartova grada u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vrijeme. Nastavak putovanja prema Hrvatskoj. Uz kraće usputne stanke dolazak u Zagreb oko 22:00 sata.

Cijena po osobi u dvokrevetnoj sobi:  1,380.00 KN

Nadoplata za jednokrevetnu sobu:  280.00 KN

Cijena uključuje:

- prijevoz turističkim autobusom prema programu

- smještaj u hotelu 3*** u Münchenu u dvokrevetnoj sobi na osnovi 2 noćenja sa zajutarkom

- stručno vodstvo lokalnog vodiča u Salzburgu

- Petrosovog turističkog pratitelja

- osiguranje jamčevine

- osiguranje od odgovornosti

- organizaciju putovanja

Cijena je kalkulirana na osnovi minimalno 30 plaćenih mjesta u autobusu.

U slučaju manjeg broja plaćenih aranžmana zadržavamo pravo promjene cijene putovanja.

Preporučujemo uplatu paketa putnog osiguranja:

- zdravstveno osiguranje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 48,00 kuna po osobi

- osiguranje prtljage 31,00 kuna po osobi (polica pokriva vrijednost prtljage do 500,00 EUR po putniku)

- osiguranje od otkaza putovanja 50,00 kuna po osobi

 

Ulaznica za sajam nije uključena u cijenu aranžmana.

Opcija rezervacije do 27.11.2011.

Plaćanje: 20% po potvrdi rezervacije, a ostatak do 20.12.2011.

 

Na ovaj program primjenjuju se naši Opći uvjeti putovanja

 

 

 

Opti'12 München(111110132026619.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 47 kb

Datum objave: 10.11.2011

Objavljeno: 7.11.2011 u 15:24
|
Autor: HDOO

Optometrijska konferencija Brno

Arhiva objavljenih članaka : Optometrijska konferencija Brno

Sudjelovanje studenata studija Očna optika na optometrijskoj konferenciji u Brnu, Češka

Studenti Veleučilišta Velika Gorica studija Očna optika sudjelovali su od 19.-21. listopada 2011. na Cjelodržavnoj studentskoj konferenciji u optometriji u Brnu, Češka. Na konferenciji je 9 studenata prezentiralo svoje radove na engleskom jeziku, a koji su objavljeni u zborniku radova ove konferencije. Ovo je po drugi puta da su studenti Veleučilišta sudjelovali na konferenciji u Brnu, a od slijedeće godine ova bi konferencija trebala postati međunarodnog karaktera. Studenti koji su prezentirali svoje radove su studenti 3. godine studija očne optike i studenti koji su nedavno završili trogodišnji studij očne optike.

Članak uz odobrenje preuzet sa www.vvg.hr
Objavljeno: 2.11.2011 u 23:06
|
Autor: HDOO

Optometry Conference

Arhiva objavljenih članaka : Optometry Conference

Croatia, Opatija, June, 2012.

Dear Sponsors,

1st Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe will be held in Opatija, Croatia, from 1st to 3rd June, 2012.

The Optometry Conference will gather presenters and participants from England, Germany, Austria, Switzerland, Lichtenstein, Slovenia, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Rumania, Bulgaria, and other related countries.

We hope that you, as a sponsor, will be able to help us in this project. Attached in this email you can find Invitation for Sponsorship.

For more information contact us by e-mail: optometry@vvg.hr, phone: +385 1 6224 653, fax: +385 1 6251 301 or mobile: +385 98 161 30 58.

Best regards,

The Organizing Committee   

  

Optometry Conference(111102231142462.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 651 kb

Datum objave: 2.11.2011

Objavljeno: 2.11.2011 u 22:54
|
Autor: HDOO

Optometrijska konferencija

Arhiva objavljenih članaka : Optometrijska konferencija

1. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe, Opatija 1.-3. lipnja 2012.g. Detaljno u priloženom dokumentu

Poštovani Sponzori,

I.optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe će biti održana u Opatiji, Hrvatska od  1.-3. lipnja 2012. godine.

Optometrijska konferencija okupit će predavače i sudionike iz Engleske, Njemačke, Austrije, Švicarske, Lihtenštajna, Slovenije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske, Hrvatske, Srbije, Bosne I Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Rumunjske, Bugarske I drugih zemalja.

Nadamo se da ćete nas moći podržati u ovom projektu. U privitku ovog emaila možete naći pozivnicu za sponzorstvo.

Za više informacija kontaktirajte nas na e-mail: optometry@vvg.hr, tel: +385 1 6224 653, fax: +385 1 6251 301 ili mobitel: +385 98 161 30 58.

S poštovanjem,

Organizacijski odbor

Optometrijska konferencija(111102225858247.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 872 kb

Datum objave: 2.11.2011

Objavljeno: 29.10.2011 u 8:38
|
Autor: HDOO

Dodijeljeni HDOO certifikati kvalitete

Arhiva objavljenih članaka : Dodijeljeni HDOO certifikati kvalitete

U Poreču je 16. listopada 2010. godine po drugi puta održana dodjela HDOO CERTIFIKATA KVALITETE. Svim polaznicima koji su zadnje dvije godine vrijedno pohađali predavanja i prikupljali bodove, predsjednik Hrvatskog društva optičara i optometrista Miroslav Tenžera uručio je certifikate.

Hrvatsko društvo optičara i optometrista u listopadu 2007. godine za svoje članove pokrenulo je program izobrazbe u području očne optike i izdavanje HDOO CERTIFIKATA KVALITETE s ciljem da se potakne optičare u Hrvatskoj na kontinuiranu edukaciju i informiranje o najnovijim dostignućima iz područja optike, radi podizanja kvalitete rada, proizvoda i usluga, te stalnog unapređenja optičke struke.

Najveći broj bodova prikupili su Damir Burazorović i Gordan Koprivnjak iz Zagreba, te Vilim Štajcer iz Petrinje.

HDOO CERTIFIKAT KVALITETE za 2011. godinu stekli su:


Mario Arlant

Ghetaldus optika

Zagreb

Lucija Bunjevac

 

 

Damir Burazorović

 

 

Katarina Depisol

 

 

Mesud Dervišević

Optika Dervišević

Velika Kladuša, BiH

Saša Gošić

Oko

Rijeka

Štefanija Ivanč

Optika Jo-Jo

Kašina

Tomislav Ivanč

Optika Jo-Jo

Zagreb

Siniša Kljajić

Eurooptika

Karlovac

Gordan Koprivnjak

 

 

Edita Krišto

Krišto optika

Sesvete

Igur Kurko

Optika Miro

Krapina

Kristina Mihić

Veleučilište Velika Gorica

Velika Gorica

Bernarda Petrović

Optika Optomed

Zagreb

Ivana Radačić Marič

Visus

Biograd na moru

Sandra Rojtinić Štimac

Formula R&R

Zagreb

Marijana Salina

Optika Bujger

Zagreb

Tamara Skoč

Optotip

Sisak

Spomenka Šafranko Čanić

Corrigo

Bestovje

Vilim Štajcer

Flash optika

Petrinja

Lazar Vujić

Očna optika Prizma

Prnjavor, BiH

Milena Vukelić Tomašić

Optika Ra-Vu

Rijeka

Daniela Žužak

Express Foto optika

Vinkovci


Objavljeno: 28.10.2011 u 16:40
|
Autor: HDOO

CROOPTA 2011 12.11.2011. Poreč

Arhiva objavljenih članaka : CROOPTA 2011 12.11.2011. Poreč

Projekt: HDOO Certifikat kvalitete, Edukacija i predavanja

12.11.2011.    SUBOTA

 

11:00 – 11:45        Stručno predavanje (kongresna dvorana)

„Utjecaj UV zračenja na oko"

Dr.sc. Miran Čoklo, dr.med.

Za optičare i optometriste

11:45 – 12:15        pauza

12:15 – 12:45        Stručno predavanje (kongresna dvorana)

„Nova rješenja u korekciji astigmatizma sa progresivnim lećama"

Gosp. Karlo Šipoš (Ni-va Lens d.o.o.)

Za optičare i optometriste

12:45 – 14:30        pauza za ručak

14:30 – 16:00        Stručno predavanje (kongresna dvorana)

„Suvremeni pristup prodaji u optici" (Professional Solutions), predavanje na engleskom jeziku uz prevoditelja

Gosp. Nicholas Hornsby (Essilor optika d.o.o.)

Za optičare i optometriste

16:30                     Okrugli stol

Teme:

Izvještaj o radu HDOO (od posljednje Skupštine)

Rad na regulaciji struke (uvođenje optometrije u javni zdravstveni servis)

Razno

 

Predavanja se boduju za HDOO CERTIFIKAT KVALITETE.

 

CROOPTA 2011 organizira se samo za članove Društva i goste koji su pozvani, te Vas molimo da, ukoliko to niste učinili, uplatite članarinu za 2011. godinu.

Podsjećamo Vas da je ČLANARINA za

- Umirovljenike i učenike

10,00 kn

- Individualne optičare i zaposlenike u tvrtkama i obrtništvu, te studente

200,00 kn

- Obrtnike, vlasnike optika i tvrtki

700,00 kn

- Veletrgovce i proizvođače optičke opreme

1.200,00 kn

Članarinu ćete moći uplatiti i za vrijeme trajanja CROOPTE 2011.

 

SMJEŠTAJ u hotelu „Diamant" možete rezervirati na

e-mail: andrea.milanovic@riviera.hr ili

fax: + 385 52 451 206

 

CIJENA SMJEŠTAJA:

 

2-posteljna soba single use, noćenje s doručkom                 57,00 €

2-posteljna soba, noćenje s doručkom                                  37,00 € / po osobi

2-posteljni apartman single use (Residence),

noćenje s doručkom                                                               57,00 €

2-posteljni apartman (Residence), noćenje s doručkom        37,00 € / po osobi

 

Doplata za polupansion                                                          10,00 € / po osobi dnevno

Doplata za puni pansion                                                         20,00 € / po osobi dnevno

 

 

U očekivanju Vašeg dolaska srdačno Vas pozdravljamo,

Predsjednik

Zdravko Beljan

Objavljeno: 23.10.2011 u 12:25
|
Autor: HDOO

U pripremi: Plan predavanja za projekt Certifikat kvalitete HDOO

Arhiva objavljenih članaka : U pripremi: Plan predavanja za projekt Certifikat kvalitete HDOO

za članove HDOO i one koji to žele postati

U Poreču, 12.11.2011. za vrijeme predavanja koja se boduju za certifikat sudjelujte u anketi. Među ponuđenim temama izaberite one koje bi po Vašem mišljenju bile zanimljive i korisne u projektu kontinuirane edukacije u organizaciji HDOO. Rezultati provedene ankete će biti objavljeni na www.hdoo.hr u kategoriji Certifikat, Plan i program predavanja 2012.g.
Naravno, ukoliko imate prijedlog o temi ili sadržaju predavanja, kontaktirajte na certifikat@hdoo.hr

Pratite promjene na našoj i Vašoj web stranici.
Objavljeno: 23.10.2011 u 11:10
|
Autor: HDOO

Silmo, Sajam u Parizu

Arhiva objavljenih članaka : Silmo, Sajam u Parizu

29. rujna do 02. listopada ove godine

U trajanju od četvrtka 29.09. do nedjelje 02.10.2011.g. održan je 44. po redu, sajam optičke industrije i mode u Parizu, u izložbenim prostorima Nord Villepinte kraj francuskog glavnog grada. U četverodnevnom spektaklu optike i mode, nešto manje od 1.000 izlagača dioptrijskih okvira, sunčanih naočala, proizvođača kontaktnih leća, optičkih strojeva, opreme za optičke maloprodajne dućane i brojnih drugih proizvoda koji se dotiču optičke struke, prikazali su se javnosti. Silmom je mimohodilo gotovo 35.000 posjetitelja, od toga preko polovice iz prekomorskih država. Naši hrvatski optičari, koji su posjetili ovogodišnji Silmo, popravljaju prosjek europskih posjetitelja. Dodijeljene su i nagrade Silmo d'Or 2011 za iznimna postignuća u optičkoj industriji i to u kategorijama: Inovacije u proizvodnji dioptrijskih okvira za naočale, Sportska oprema, Sunčane naočale, Dječji program, Oprema za obradu naočalnih leća, Low vision optička pomagala, Proizvodi - naočalne leće. Više o nominiranima i nagrađenima pročitajte u članku Silmo d'Or 2011 nagrade, u rubrici Za članove / Obavijesti.


Objavljeno: 10.10.2011 u 16:10
|
Autor: HDOO

U razvoju: Burza rada

Arhiva objavljenih članaka : U razvoju: Burza rada

Ponuda / Potražnja

Tražite posao u struci ?
Tražite osposobljenu stručnu osobu ?
Prodajete li opremu, instrumente, strojeve potrebne za optičku i optometrijsku djelatnost ?

Oglasite se na www.hdoo.hr , 
web stranici koju posjećuju profesionalci u optici

Kontakt email: info@hdoo.hr
Objavljeno: 9.10.2011 u 23:44
|
Autor: HDOO

Posjet studiju optometrije u Brnu, 19-22.10.2010.g.

Veleučilište Velika Gorica za svoje studente studija očne optike

Posjet studiju optometrije u Brnu, 19-22.10.2010.g.(111009234928163.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 3056 kb

Datum objave: 9.10.2011

Objavljeno: 9.10.2011 u 23:16
|
Autor: HDOO

Promocija majstora očne optike, 01.srpnja 2010.g.

Arhiva objavljenih članaka : Promocija majstora očne optike, 01.srpnja 2010.g.

Svečana akademija povodom dana Hrvatske obrtničke komore

Promocija majstora očne optike, 01.srpnja 2010.g.(111009232230549.pdf)

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 2776 kb

Datum objave: 9.10.2011

Objavljeno: 24.3.2011 u 9:01
|
Autor: HDOO

Poziv na izbornu Skupštinu HDOO-a

Arhiva objavljenih članaka : Poziv na izbornu Skupštinu HDOO-a

Poštovani kolege,

pozivamo Vas na izbornu Skupštinu Hrvatskog društva optičara i optometrista, koja će se održati 26. ožujka 2011. godine u TŠ „Ruđera Boškovića" u Zagrebu, Getaldićeva 4, s početkom u 17.00 sati.

DNEVNI RED:

1. Izvještaj o radu HDOO

2. Izmjena Pravila HDOO

3. Izbor tijela Društva

4. Ciljevi i smjernice za daljnji rad HDOO

5. Razno

Na izbornoj Skupštini biraju se tijela HDOO-a (Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik) i utvrđuju smjernice za daljnje djelovanje Društva, te Vas molimo da se odazovete pozivu na Skupštinu.

Pravo prisustvovanja Skupštini imaju članovi Društva HDOO, te Vas molimo da obnovite svoje članstvo.

U očekivanju Vašeg dolaska srdačno Vas pozdravljamo,

Predsjednik

Miroslav Tenžera

Objavljeno: 24.3.2011 u 8:55
|
Autor: HDOO

Promovirani prvi prvostupnici inženjeri očne optike

Arhiva objavljenih članaka : Promovirani prvi prvostupnici inženjeri očne optike

Dana 6. studenoga 2010. godine Veleučilište Velika Gorica svečano je promoviralo prve studente studija Očne optike u prvostupnike inženjere očne optike. To su ujedno i prvi studenti koji su stekli Svjedodžbu u području optometrije u Hrvatskoj.

2007. godine po prvi puta u Hrvatskoj, započeo je studij Očne optike pri Veleučilištu Velika Gorica, čime je ostvaren dugogodišnji san svih optičara. Time smo se pridružili ostalim europskim zemljama u kojima djeluju obrazovne ustanove za izobrazbu optometrista.

Tijekom 2010. godine izvršili su svoje studentske obveze, uspješno obranili završni rad te stekli naziv stručni prvostupnik inženjer (baccalaureus) očne optike (bacc.ing.opt.)

Jasna Beljan

Zdravko Beljan

Ivana Brtan

Ljiljana Gogić

Edita Krišto

Damir Kujundžić

Vjekoslav Majdak

Mirjana Milosavljević

Ivana Radačić Maričić

Sandra Rojtinić Štimac

Maja Sabol

Nataša Vujko Racetin

Daniela Žužak

Objavljeno: 24.3.2010 u 8:27
|
Autor: HDOO

CROOPTA 2010

Arhiva objavljenih članaka : CROOPTA 2010

Skup optičara i optički sajam CROOPTA održan je u Poreču, u hotelu „Diamant“ 16. i 17. listopada. Usprkos ekonomskoj krizi koja se odrazila i na našu struku, organizator Hrvatsko društvo optičara i optometrista odlučilo je da treba održati tradiciju koja traje već tri desetljeća.

Skromno, tako bi se mogao opisati ovogodišnji sajam CROOPTA. Zbog smanjenog interesa za izlaganje uzrokovanog što gospodarskom krizom, što nezadovoljstvom dijela članstva radom Društva, ove godine izložba je održana u manjem prostoru u prizemlju, a ne u sportskoj dvorani kao do sada.

U tri dvorane izlagalo je ukupno 17 optičkih tvrtki, a od toga su 4 tvrtke izlagale po prvi put.

Uz sajam, organizator je i ove godine ponudio druge kvalitetne i zanimljive sadržaje.

Glavna događanja su se odvijala u subotu. Gospodin Aleksandar Raizner, očni optičar-optometrist iz Njemačke održao je stručna predavanja, koja su se ujedno bodovala za HDOO certifikat kvalitete. Unatoč slabom odazivu posjetitelja sajmu Croopta, predavanjima je prisustvovalo 40-tak optičara koji su prepoznali kvalitetu i važnost stalnog usavršavanja u stuci.

Istog dana održan je okrugli stol za koji su optičari pokazali veliki interes. Razgovaralo se o izdavanju dozvola za promet i proizvodnju medicinskim proizvodima od strane Agencije za lijekove, sukladno novim propisima.

Nakon okruglog stola dodijeljeni su HDOO CERTIFIKATI KVALITETE svim optičarima koji su zadnje dvije godine vrijedno pohađali predavanja i prikupili dovoljan broj bodova.

Zadnjeg dana skupa, održana je redovna Skupština HDOO na kojoj su doneseni zaključci i odluke bitni za daljnji rad Društva.

Želite li primati najnovije i redovite vijesti od HDOO-a, kliknite na sličicu dolje i prijavite se na HDOO Newsletter
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
hdooinfo@gmail.com
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
Društvo provodi program usavršavanja kroz projekte kontinuirane edukacije pod nazivom HDOO Certifikat kvalitete. Stručna predavanja tematski su podijeljena u nekoliko kategorija, a interaktivne i praktične radionice će pomoći u usavršavanju vještina potrebnih svakom optičaru ili optometristi zaposlenom u optičkom servisu. Planirani mjesečni termini za 2021.g. su zadnja srijeda u mjesecu s početkom u 19 sati. Vaš cijenjeni prijedlog teme predavanja ili radionice rado ćemo zaprimiti na hdooinfo@gmail.com (subjekt: Predavanja teme, prijedlog). Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji.

Pretraživanje

Traži